TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İtalya'da Ülkemizin Tanıtımı

 
Dergi kapağında “İlk Şehir – Çatal Höyük, 9000 Yıl Önce” başlığına ve tamamen Çatalhöyük’teki yaşama ilişkin örnek bir resime yer verilmiştir.
 
“Mellaart’ın kaderi” başlıklı başyazıda; Çatalhöyük keşfedildiğinde burasının sıradışı bir yer olduğunun çok açık olduğu, Çatalhöyük’ün tarih öncesi şehirlerde ekonomik model, şehir planlaması ve maneviyat konularının varlığı hakkında bir delil niteliğinde olduğu, Temmuz 2012’de Çatalhöyük’ün UNESCO Dünya Miras Listesine girdiği ve Sn.Bakanımız tarafından ziyaret edildiği (Makalede Sn. Bakanımız ile Arkeolog Ian Hodder’in Çatalhöyük’te çekilmiş 2 fotoğrafı yer almaktadır) ve maalesef Çatalhöyük kazılarıyla tanınan ünlü arkeolog James Mellaart’ın aynı ay içinde vefat etmesi nedeniyle orada olamadığı belirtilmektedir.
 
Derginin 16 sayfası Çatalhöyük’e ayrılmış olup, yazıda özetle Çatalhöyük’ün 1950’lerin sonunda arkeolog James Mellaart tarafından keşfedildiği, dünyanın bu keşfe ilgisinin çok büyük olduğu, Çatalhöyük’ün Temmuz 2012’de UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girdiği, 1961-65 dönemindeki ilk kazıda Konya’nın 40 km güneyindeki tepede bir duvar resminin bulunduğu ve bunun diğerlerinden tamamen farklı olduğu, 9000 yıl öncesine ait bu resmin günümüze ulaşan ilk şehir betimlemesi olduğu, Shangai’deki Expo 2012’de Çatalhöyük’teki duvar resimlerinin Türkiye standında yer aldığı ve Çatalhöyük’ten çıkarılan eserlerin Ankara Anadolu Medeniyeleri Müzesi’nde ve Konya Müzesi’nde sergilendiği belirtilmektedir.
  
Derginin 17 sayfası, Anadolu-Kökler başlığı altında ele alınmış olup, yazıda Anadolu’nun Asya ve Avrupa arasında olduğu, tarihte bu bölgenin “Asia Minore” olarak adlandırıldığı, M.S. 10.yy’dan itibaren ise güneşin yükseldiği topraklar Anadolu olarak anıldığı, Anadolu’da tarihin seyrini değiştiren toplumların geliştiği, bu topraklarda 450 den fazla alanda tarih öncesi dönemden kalıntılar bulunduğu, bunlardan İstanbul yakınlarındaki Yarımburgaz Mağarası ve Antalya çevresindeki alanlarda Ankara Üniversitesi’nden Prof. Işın Yalçınkaya’nın araştırma yaptığı, Neolitik dönemde insanların tarım ile yaşadıkları çevreyi değiştirdikleri, bu dönemde çeşitli faaliyetleri gerçekleştirebilmek için ailelerin bir araya toplandıkları ve sonuçta ilk ev-yerleşim topluluklarının Şanlıurfa’da Nevali Çori ve Göbekli Tepe’de oluştuğu, bu alanlarda kireçtaşından yapılmış dünyanın en eski heykellerinin bulunduğu belirtilmektedir.
 
Yazıda ayrıca, İstanbul Üniversitesi’nden Prof.Ufuk Esin’in Kapadokya Aşıklı Höyük’te araştırma yaptığı ve bu bölgenin de Çatalhöyük’e benzediği belirtilmektedir.
 
Yazının son kısmında, 2004 yılında İstanbul Yenikapı’da tipleri ve boyutları farklı M.S. 5-6.yy’a ait 36 antik gemi kalıntısı bulunduğu, ayrıca yapılan kazılarda deniz seviyesinin 6 metre altında Neolitik döneme ait bir yerleşim bulunduğu ve arkeologların bu yerleşim yerinde yaşayan yetişkin ve çocuklara ait 390 ayak izi keşfettikleri belirtilmektedir.
 
Dergide; Çatalhöyük’e ilişkin canlandırma-resimlere, Çatalhöyük arkeolojik alanının, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde bulunan bazı eserlerin, İngiliz Arkeolog James Mellaart’ın, Göbeklitepe Arkeolojik Alanı’nın çeşitli fotoğraflarına ve Sn. Bakanımız ile arkeolog Ian Hodder’in Çatalhöyük’te çekilmiş 2 fotoğrafına yer verilmiştir.
 
  • Archeo
  • Archeo
  • Archeo
  • Archeo
  • Archeo