Pazarlama Hedefleri,İletişim Stratejileri

Tanıtma Genel Müdürlüğü yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerini pazarlama hedefleri ve iletişim stratejilerine dayanarak gerçekleştirmektedir.

PAZARLAMA HEDEFLERİ

 • Ülkemizin özgün değerlerini içeren marka algısının ve imajının yükseltilmesi
 • Türkiye’nin pazar payının ana pazarlarda ve başta Çin, Hindistan ve Brezilya olmak üzere gelişmekte olan pazarlarda artırılması, olgun pazarlarda korunması
 • Ülkemizin ziyaretçi sayısı ile turizm gelirlerinin artırılması
 • Ülkemize gelen nitelikli ve üst gelir grubu ziyaretçilerin payının artırılması
 • Kişi başı harcamanın ve kalış sürelerinin artırılması
 • Ülkemizin alternatif turizm türlerine yönelik potansiyelinin ortaya çıkartılarak mevsimselliğin azaltılması ve turizm talebinin 12 aya yayılması
 • Kültür, golf, kış, kongre, yatçılık, şehir, gençlik, sağlık, gastronomi ve eko turizm gibi turizm çeşitlerine yönelik talebin arttırılması
 • Geleceğe yönelik turizm politikalarında çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir turizm odaklı faaliyetler gerçekleştirilmesi,
 • Farklı ve özgün ulusal değerlerimizin etkin şekilde tanıtılması ve bu sayede turizmin bölgelere dengeli dağılımının sağlanması

İLETİŞİM HEDEFLERİ

Türkiye’nin dünya turizm pazarındaki imajının geliştirilerek eşsiz kültürel mirasa ve doğal güzelliklere sahip, ürün çeşitliliği sunan ve modern bir ülke olarak konumlandırılması

İLETİŞİM STRATEJİSİ

 • Turizm sektörünün talep ve ihtiyaçları ile değişen turizm eğilimleri dikkate alınarak tanıtım faaliyetlerinin daha etkin kılınması
 • Farklı turizm destinasyonlarını ön plana çıkarmak amacıyla destinasyon ve hedef/müşteri odaklı tanıtım yapılması,
 • Deniz-kum-güneş ekseninden farklı seyahat motivasyonlarına odaklanılarak Türkiye’nin ürün çeşitliliğinin vurgulanması
 • Tanıtım faaliyetlerinin sektördeki tüm aktörlerle iş birliği ve koordinasyon içerisinde uzun soluklu bir tanıtım ve pazarlama anlayışı etrafında gerçekleştirilmesi
 • Küresel çapta tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, global İmaj kampanyalarıyla ülkemizin sunduğu yaşam tarzı ve seyahat deneyiminin duygulara hitap eden mesajlarla aktarılması
 • Başta İstanbul olmak üzere Antalya, Muğla, Kapadokya ve Nemrut gibi destinasyonlarımızın, kısa tatiller için önemli bir alternatif olarak konumlandırılması
 • Ülkemizde gerçekleştirilen uluslararası sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerin paydaşlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirilmesi
 • Uluslararası tanıtım faaliyetlerinde dijital, sosyal, seyahat medya kuruluşları, spor, sanat ve kültürel faaliyet gösteren kuruluşlar ile stratejik iş birlikleri yapılması
 • Ülkemizin yurtdışında, hedef pazarlarda etkin tanıtımına önemli katkı sağlayan sinema, dizi film, müzik ve spor gibi kültür diplomasisi ve halkla ilişkiler araçlarının kullanılması,
 • Ülkemizin kültürel ve turizm değerlerini taşıyan görsellerde, yaşamın içinden görüntüler, ülkemize özgün deneyimler ve insan unsurunun kullanılması
 • Küresel çapta tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin dijital platforma kaydırılarak; dijital medya, seyahat medyası ve sosyal mecralarda gerçekleştirilmesi
 • Hedef pazarlarda turist profili ve pazar araştırmalarının gerçekleştirilmesi