Milas

MİLAS

Muğla iline bağlı Milas, plajları, gölleri, antik kentleri, Türk ve İslam eserleriyle görülmeye değer bir turizm beldesidir.

Milas (MYLASSA) Batı Karia’nın en önemli ve en büyük merkezlerinden biridir. Kent, Sadra Dağı’nın etekleri ile bu dağın önündeki tepelere kurulmuşken, zamanla ovaya doğru yayılmıştır. Zeus Karius mabedinin burada oluşu ve Zeus Labranda mabedinin de buraya çok yakın bulunması Mylassa’yı (Milas) Karia’nın dini merkezi haline getirmiştir.

 

 

Tarihçe

Karya'nın en önemli kentlerinden biri olan antik Mylasa, mitolojiye göre adını Akdeniz' de Aiolia Adası'nda oturan ve rüzgarlara hakim olan Aiolos'un neslinden gelen Mylasos'tan almıştır. Mylasa adının sonundaki "asa" eki, Milas'ın çok eski zamanlarda kurulduğunu göstermektedir(M.Ö. 3.000). 

M.Ö.334'de Asya seferine çıkan Büyük İskender Güney-Batı Anadolu'yu ve bu arada Milas'ı da almış hemen sonra elde ettiği toprakları Karya Kraliçesi Ada 'ya vermiştir.

Mylasa M.Ö. 143'de Roma imparatoru Macmilius'un isteği üzerine bir sınıf anlaşmazlığına hakemlik etmiş ve bu tarihten sonra Roma Valilerinin başkanlık ettiği mahkemelerin merkezi haline gelmiştir. Bizans döneminde piskoposluk merkezi olan Milas, daha sonra Selçuklu, Menteşeoğulları ve Osmanlıların eline geçmiştir.

İklim

Ülkemiz güney-batısında yer alan Milas, Bodrum- Mandalya Körfezi, Bafa Gölü, Gökova Körfezi ile çevrelenmiştir. Bunun sonucu olarak da uzun bir kıyı şeridine sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Milas'ta sıcaklık 0 oC'nin altına çok ender iner.