Bakanlığınız tarafından bastırılan tanıtıcı yayınlardan gerçek yahut tüzel kişiler ücretsiz olarak yararlanabilmekte midir?

Doğrudan ticari bir faaliyette kullanılmamak kaydıyla Bakanlık tarafından bastırılan tanıtıcı yayınlar (afiş-broşür-depliyan-harita vs), Tanıtma Genel Müdürlüğü Strateji ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı’na yazılı başvuru ite talepler karşılanmaktadır.