Müzeler

Cumalıkızık Etnoğrafya Müzesi Ve Sanat Evi: Köyün geçmişine ait çeşitli eşyalar halk tarafından bağışlanarak XVIII.,XIX. Ve XX. Yüzyıla ait güzel bir koleksiyon oluşturulmuştur.

Salondaki eserler girişin solundan başlayarak merdiven kısmına kadar duvarlara dayalı cemakanlı vitrinler ile bir orta vitrinde sergilenmektedir.

Müzenin bahçesinde, sundurma ile örtülü kısımda at arabaları, şaraphane ''üzüm çiğneme teknesi'', dibek taşı, yalak, sütun başlığı bulunmaktadır. Ostotek teknesi ve başlığın köyün 2 km. güneyindeki ''Karancak'' mevkiinden getirildiği öğrenilmiştir.

Müzede ev eşyaları, aydınlatma ve ısıtma araçları, mutfak eşyaları, tarım aletleri, silahlar, teknik araçlar, av malzemeleri, binek ve taşıma araçları bulunmaktadır.