TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Reklam İhalesi İlanı.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN
REKLAM İHALESİ İLANI

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2015 yılı içerisinde yurtdışında gerçekleştirilecek reklam faaliyetleri için ihale gerçekleştirilecektir. İhale,04.11.2004 tarih ve 25633 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren  “İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar” çerçevesinde Pazarlık Usulü ile gerçekleştirilecek olup, İhaleye 5 Ocak 2015 Pazartesi günü saat 10.00’da (İtalya Yerel saati ile) Roma - İtalya’da başlanacaktır.

İhale Dokümanı (İhale Şartnamesi, Kampanya Bilgilendirme Raporu, Kampanya Tasarım Kiti ve Bakanlığın Yurtdışı Temsilciliklerinin Listesi) www.kulturturizm.gov.trvewww.tanitma.gov.tr adreslerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde bedelsiz olarak temin edilebilecek olup teklifler İhale Dokümanında yer alan hususlara bağlı olarak hazırlanacaktır.

İhaleye katılmak isteyen İsteklilerin teklif dosyalarının en geç 2 Ocak 2015 Cuma günü saat 18.00’a kadarTürkiye CumhuriyetiRoma Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin aşağıda yazılı adresine ulaşacak şekilde, elden veya özel ulak yoluyla, İhale Dokümanında belirtilen usule uygun hazırlanmış olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra teslim edilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Saat ayarında, ihalenin gerçekleştirildiği yer yerel saati (İtalya) esas alınacaktır.

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

İş ortaklığı şeklinde ihaleye teklif verilebilecek olup, konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyeceklerdir.

   İhalenin Tarihi                                  : 5 Ocak 2015

İhalenin Yapılacağı Yer                    : Roma - İTALYA

Tekliflerin Gönderileceği Adres     :Ambasciata Di Turchia Ufficio Cultura E InformazioniPiazza della Repubblica, 55-56 – 00185

Roma – ITALIA

 web   www.turchia.it

e-maildirector@turchia.it , turchia@turchia.it ,    esin.dincer@kultur.gov.tr

Tel      +0039 06 4871393 , +0039 06 4871190

Fax     : +0039 06 4882425

 

İhaleyi Yapacak İdare Bilgileri:  TC Kültür ve Turizm Bakanlığı / Tanıtma Genel Müdürlüğü

İsmet İnönü Bulvarı No: 5  06100 Emek – Çankaya / ANKARA
e-posta:
medyailetisim@kulturturizm.gov.tr

Tel      :+90 312 212 83 00 - 2820

Faks    :+90 312 212 85 95

İhale Dokümanı