TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Londra Seyahat Fuarı(WTM) Stand Konstrüksiyon İşi

T.C
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN

Londra Dünya Seyahat Fuarı için stand yapıtırılacaktır.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliğince 4-7 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuar (World Travel Market) için stand yaptırılacaktır. Anılan iş için 04.11.2004 tarih ve 25633 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren “İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlemlerine İlişkin Esaslar” çerçevesinde teklif alınacak olup, ayrıntılı bilgi www.kulturturizm.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.
 
Teklifler 17 Temmuz 2013 tarihi mesai bitimine kadar Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliği adresine ulaşacak şekilde elden veya özel ulak yoluyla teslim edilecektir. Posta/kargodan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacak olup, 17 Temmuz 2013 tarihi mesai bitiminden sonra teslim edilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Tekliflerin Gönderileceği Yer :
Turkish Culture and Tourism Office
29-30 St. James’s Street
London, SW1A 1HB
United Kingdom (İNGİLTERE)
İrtibat : Evin Mete
E-posta :
evin@gototurkey.co.uk
T: +44 (0) 207 839 7802
F: +44 (0) 207 925 1388