TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Uluslararası Kongreler ve Toplantılar Takvimi 2018-2020

Tanıtma Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Uluslararası Kongreler ve Toplantılar Takvimi

2018-2020

Uluslararası Kongreler ve Toplantılar Takviminde çeşitli kurum ve kuruluşlardan gönderilen uluslararası kongre, konferans, sempozyum vb. toplantılar yer almaktadır.

Ülkemizde ileri tarihlerde yapılacak olan uluslararası kongre, sempozyum, seminer ve faaliyetlere ilişkin bilgileri Uluslararası Toplantılara Ait Bilgi Formuna işleyerek 0312-212 85 90 nolu faksa veya E-posta adresine gönderebilirsiniz.

NOT: Bireysel başvurular kabul edilmeyecektir.