TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2010/9 Sayılı Tebliğ kapsamındaki faaliyetlere yönelik "Gider Belgelerinin Düzenlenmesi ve İncelenmesine İlişkin Genel Usul ve Esaslar"ın 2. maddesinde değişiklik yapılmıştır